Домашните от 21.09

Четене- Отечество-Л. Каравелов-гладко и изразително четене-тетрадка към читанката-за довършване
Математика- ИУЧ- помагало"Мат и Ема"-стр.4 и 5-без препис
Стихотворението "Де е България"-наизуст
 
КАКВО ДА НОСЯТ ПО ВСЕКИ ПРЕДМЕТ ОТ ПРОГРАМАТА
Български език- учебник, учебна тетрадка №1, помагало /с таралежите/, 2 тетрадки - за домашна и за работа в клас.
Четене- читанка, тетрадка към читанката
ФКРУ- учебник по български и тетрадка №2
БЕЛ - ИУЧ- помагало /което още не съм дала/, 2-те тетрадки по български език
 
Математика
Учебник, учебна тетрадка/при първа възможност ще стоят в училище/, 2 тетрадки - за домашна и за работа в клас.
Математика -ИУЧ-помагало "Мат и Ема", 2-те тетрадкипо математика
 
 
 

Домашните от 20.09

Математика-Учебна тетрадка 1-урок 3
                    Сборник по математика -стр. 5
Околен свят- преговор по листа
ФКРУ- за четвъртък проект- момичетата са екип 1, а момчетата- екип 2 
/заданието е на стр. 61 в учебника по български език/

За 20.09 четвъртък- по предмета БЕЛ- ФКРУ-да носят учебник по български език и тетрадка № 2

Домашните от 19.09

Математика-Сборник по математика /днес го раздадох/ стр.3 и 4 без препис
Български език-Учебник стр. 5 упр. 5; Помагало по български език /днес го раздадох/ стр.4
Работа върху грешките на диктовката

Домашните от днес 18.09

Български език

Учебна тетрадка № 1 стр. 3 упр.4
индивидуален лист за препис упр. 3 и 5 /само първия текст "Във влака"

Математика

Учебна тетрадка № 1 стр. 2 урок 1
 
за петък по четене да се знае стихотворението "Де е България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

т