за 22.03

Български език

Четене от книжка

Помагало част втора- 39-упр.6

стр.68-"Охлюв"за диктовка или препис

Продължение по дадено начало в работната тетрадка

Математика

Помагало- стр.97-за препис -зад. 6-да се запишат верни неравенства

за 21.03

Български език

Четене в буквара -ьо

Препис на текста "Екскурзия" от листа

Помагало част втора- стр.33, 34 и 35

Да прочетат една приказка от своя книжка

Математика

Помагало -стр. 96

Очаквам до края на седмицата потвърждение за лагер през юни и капаро 20 лв.

Състезанието "Аз и буквите" е в петък, след часовете- 6 лв.

 

за 20.03

Български език

Четене в буквара -ьо

Препис на упражненията от листа-само от направената страна

Математика

Помагало -стр. 95

 

за 19.03

Български език

Помагало ИУЧ-стр.42 и43

от стр.75-текста "Балони"

Математика

Мечо и Медунка-стр.57,58 и 59

лист за довършване

 

за 16.03

Български език

Четене в буквара-стр. 90 и 91

Препис на тетрадка №2- главна буква "Ю"

Математика

Помагало- стр.94

 

за 15.03

Български език

четене в буквара на буква "Юю"

препис на упражненията от малко листче

Математика

Помагало- стр.93-препис по избор

 

на 14.03-сряда-родителска среща от 18.00 часа

за 14.03

Български език

Буквар-четене на стр. 89- стихотворението наизуст

Помагало-част втора- стр.67 изреченията и текста на буква "Щ"

пепис на изреченията от малкото листче

Математика

Помагало-стр.92- въпросите към последната задача в тетрадката

 

за 13.03

Български език

Буквар-четене на стр. 88

препис на тетрадка №2 -малка буква "щ"

препис на думите и текста от буквара

Математика

Помагало-стр.91-за препис зад.2 и 7

 

за 12.03

Български език

Буквар-четене обобщението на Х,Ч ,Ц

лист с упражнения

Математика

Помагало-стр.90

 

за 09.03

Български език

Буквар-четене обобщението на Х,Ч ,Ц

тетрадка №2 обобщението

препис на текст от листче

за ч,ц,х.doc (20992)

Математика

Тетрадка №2

Помагало-стр.89

В петък ще правим контролна- Събиране с преминаване и текстови задачи

 

 

за 08.03

Български език

Буквар-четене на буква Цц

Помагало- част втора-стр.31 и 32

Препис на текст от стр.67

Математика

Помагало- стр.88- за препис по избор

 

 

 

за 07.03

Български език

Буквар- четене на буква "Ц"

Помагало част втора- стр. 67 -думитена буква "ц" и текст "Здравец" 

Математика

Помагало -стр. 87

за 06.03

На училище сме във вторник- 6 март

Български език

Помагало -ИУЧ- за дооцветяване; препис на текст Таралеж -отзад

лист с изречения за подреждане- препис на брой по избор

лист с приказки за четене и отговаряне на въпроси

за отсъстващите - виж при материали по предмета

Математика

лист с текстови задачи- решени в тетрадката

 

за 02.03

Български език

Помагало част втора- стр. 67 -двата текста на буква "Х"

Да носят приказки за Хитър Петър

Математика

Помагало -стр. 86-зад. 2 и 3 за препис

 

за 01.03

Български език

Буквар- четене "Хитър Петър"

 От тетрадка №2- препис на страницата с главна буква "х

Помагало част втора- стр. 27 упр. 3 за препис

Да носят приказки за Хитър Петър

Математика

Помагало -стр. 85-зад. 2 и 3 за препис

Околен свят- урокът за Трети март и довършване в учебната тетрадка

 

за 28.02

Български език

Помагало част втора- стр.66- думите с буква "х"

От тетрадка №2- препис на страницата с малка буква "х"

Буквар- четене "На хорото"

Да носят приказки за Хитър Петър

Математика

Помагало -стр. 84-зад. 1 и 2 за препис

 

за 27.02

Български език

Помагало част втора- стр.24 и 25

От тетрадка №2- препис на страницата с главна буква Ч

Математика

Помагало -стр. 83-зад. 3 и 4 за препис

Разгледайте темата от Азбука на правилата 

за поведение при земетресение- стр. 23

 

 за 26.02

Български език

Помагало по ИУЧ-стр.37-препис на подредените изречения като текст.

стр.38 за четене

текст "Зима" от стр. 74 в същото помагало-за диктовка или препис

Математика

Мечо и Медунка-стр.49

 мандали със задачи за оцветяване

Върната е самостоятелната по Околен свят

 

за 23.02

Български език-четене в буквара- стр.81

Помагало част втора-думите с "ч" от стр.66

 

Математика - Помагало стр.82

тетрадка №2-урок77

лист с текстови задачи

 

за 22.02

Български език-четене в буквара- звук и буква Ч

От лист- думи за правопис с проверка / от страната с чадърчето от думи/

Математика - Помагало стр.81-за препис зад.2 и 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

т